Friday, 8 June, 2012

ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಜೂನ್ 16 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ karnataka folklore: ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಜೂನ್ 16 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ  ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೀಗ  ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ.  ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ...

No comments:

Post a Comment